STARINSKO RUBJE 19.STOLJEĆA

DEBELO RUBJE

Takvo rubje nastalo je u 19.stoljeću i ima manji broj sačuvanih primjeraka.
Žene danas u procesijama rijetko nose starinsko rubje, jer su konfekcijski brojevi manji i ono ne izgleda toliko svečano kao bogati crni prebori sašiveni u 20. stoljeću. To je rubje jednostavnijih pisanja, užih parti, ukrasa. Pamuk kojim je ukrašeno takvo rubje je svijetlo ili tamno crvene boje s dodacima bijelog pamuka ili u boji višnje. Na tim primjercima narodne nošnje gotovo da i nema višebojnog pamučnog konca (muline).