MUŠKA NARODNA NOŠNJA

Muška narodna nošnja župe Samobor istovjetna je svim ostalim muškim nošnjama u Panonskoj nizini. Osnova muškoj narodnoj nošnji su gaće i rubača od domaćeg platna, s dodacima za svečano nošenje. Tako su se lajbek, čižme, škrlak i remen nosili uz gaće i rubaču kad se išlo u crkvu ili nekim poslom izvan kuće i sela.Muška […]

Continue Reading