ŠPICE I ŠLINGANI KRAGLIN

Špice Špice su vrsta svečanog okovratnika koje su se nosile uz debelo rubje. Izrađivale su se ručno, heklanjem, od bijelog pamučnog konca. Špice su se tračkima vezale pozadi na vratu. Preko špica dolazio je kraluš. Najčešće varijante špica bile su bukov list i krivi put. Šlingani kraglin Šlingani kraglin bijela je ukrasna kragna, okovratnik nabran […]

Continue Reading

LAJBEK

Uz narodnu nošnju župe Samobor nosila su se dva tipa lajbeka (prsluka). Starija je varijanta plavi lajbek, od   plavog sukna, našivenih žnorica (uzica). Novija vrsta lajbeka je od crnog sukna, s našivenim bogatim ukrasima. Prvi su tip izrađivali majstori krojači, a drugi vrsne šnajderice (krojačice). Plavi lajbek – starija vrsta lajbeka Lajbek je prsluk, sašiven […]

Continue Reading

KIKLA

Kikla je najmlađi tip narodne nošnje koji se do današnjeg dana sačuvao u svakodnevnoj upotrebi.Sašita je od kupovnog višebojnog platna, često s utisnutim cvetekima ili drugim ornamentima. Kroj kikle razlikuje se od kroja narodne nošnje sašivene od domaćeg platna. Tako kikla (rubača) ima dodatak zvan modrac. To je gornji dio kikle, s naramenicama i s […]

Continue Reading

MUŠKA NARODNA NOŠNJA

Muška narodna nošnja župe Samobor istovjetna je svim ostalim muškim nošnjama u Panonskoj nizini. Osnova muškoj narodnoj nošnji su gaće i rubača od domaćeg platna, s dodacima za svečano nošenje. Tako su se lajbek, čižme, škrlak i remen nosili uz gaće i rubaču kad se išlo u crkvu ili nekim poslom izvan kuće i sela.Muška […]

Continue Reading