MUŠKA NARODNA NOŠNJA

MUŠKA NARODNA NOŠNJA

Muška narodna nošnja župe Samobor istovjetna je svim ostalim muškim nošnjama u Panonskoj nizini. Osnova muškoj narodnoj nošnji su gaće i rubača od domaćeg platna, s dodacima za svečano nošenje. Tako su se lajbek, čižme, škrlak i remen nosili uz gaće i rubaču kad se išlo u crkvu ili nekim poslom izvan kuće i sela.
Muška narodna nošnja prestala se nositi u selimasamoborske župe u prvoj polovici 20.stoljeća a zamijenile su je hlače, košulje i kratki kaputi sašiveni od materijala kupljenih u trgovini, koji su se kombinirali s rubačama i gaćama od domaćega platna. Takve odjevne kombinacije mogu se vidjeti na fotografijama prvih desetljeća 20. stoljeća.
Muška narodna nošnja je potpuno iščezla i može se vidjeti tek na nekoliko muškaraca prigodno, na vjerskim svečanostima ili na nastupima kulturno-umjetničkih društava. Sačuvani su rijetki originalni primjerci muške narodne nošnje, a s vremena na vrijeme krojačice u našim selima sašile bi poneki njezin komad. Prednjačila je u tome pok. Ana Frkin iz Domaslovca sašivši desetke narodnih nošnji za kulturno-umjetnička društva, za vjernike koji su sudjelovali u procesijama i na vjerskim svečanostima te za obitelji koje su pojedinim dijelovima upotpunjavale svoje narodne nošnje. Danas mušku narodnu nošnju imaju obitelji u našim selima, koje njeguju tradiciju i koje je oblače najčešće za vjerske svečanosti.